Menu Close

WHAT TO CHOOSE FOR MONKS?

GiftnGo.Gift ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมกันทำบุญกันค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสังฆทาน แล้วเราจะเลือกอะไรใส่สังฆทานดี GiftnGo.Gift เรามีคำตอบให้ค่ะ

1. เลือกในสิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ หากเป็นอาหารแห้งหรือเครื่องดื่มแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูเรื่องวันหมดอายุเป็นสำคัญ และควรเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ…ถวายทั้งที

2. จำเป็นต้องเป็นถังเหลือง ๆ หรือไม่ … คำตอบคือไม่จำเป็น เพราะแท้จริงแล้วคือของที่จะถวายหมู่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจงที่เรียกว่า สังฆทานนั้น คืออะไรก็ได้ที่เหมาะกับชีวิตสมณะ

ไม่จำเป็นต้องเป็นถังเหลืองๆ ที่วางขายตามหน้าร้านสังฆภัณฑ์เสมอไปนะคะ เป็นสิ่งที่ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อค่ะ

3. เรารู้รึยังว่าวัดที่เราจะไปถวายเป็นวัดใด ผ้าไตรจีวรใช้สีแบบใด นอกจากนี้เรายังควรเลือกผ้าเนื้อดีและมีความยาวเพียงพอไม่สั้นเกินไป เพราะนอกจากพระท่านจะใส่สบายแล้ว ยังใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยค่ะ

4. ทำสังฆทานทำได้วันไหนบ้าง สังฆทานสามารถทำได้ทุกวันตลอดทั้งปีไม่จำกัดค่ะ สะดวกวันใดก็สามารถทำได้ทันทีค่ะ

จะเห็นได้ว่าไม่ยากเย็นเลยใช่มั้ยคะ หากท่านใดไม่สะดวกในการเตรียมสิ่งของเพื่อทำบุญสังฆทาน ทาง Gift n Go ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดเตรียมให้ทุกท่านค่ะ ทีนี้เราลองมาดูอานิสงส์การถวายสังฆทานกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

อานิสงส์ของสังฆทานนั้นยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ดั่งที่พระท่านเคยกล่าวไว้ว่า

“ถวายทานกับพระอรหันต์ ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระพุทธเจ้า ๑ ครั้ง

ถวายทานกับพระพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทาน ๑ ครั้ง

ฉะนั้น การถวายสังฆทาน ๑ ครั้งในชีวิต และถวายด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีศรัทธาแท้ พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่า ผลของสังฆทานนี้จะดลบันดาลให้แก่บุคคลผู้ถวาย เกิดไปทุกชาติ ขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็ญใจไม่มี ในแดนใดที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากขัดสน คนที่ถวายสังฆทานแล้ว จะไม่เกิดในที่นั้น ผลที่ให้ไปไกลมาก ท่านกล่าวว่า แม้แต่พระพุทธญาณเอง ก็ยังไม่เห็นผลที่สุดของการถวายสังฆทาน”

คำว่า ไม่เห็นที่สุดของการถวายสังฆทาน หมายความว่า แม้แต่บุคคลผู้เป็นเจ้าของสังฆทาน บำเพ็ญบารมีแล้ว แล้วเกิดไปอีกกี่แสนชาติก็ตาม จนกระทั่งเข้าพระนิพพาน อานิสงส์นั้นก็ยังไม่หมด นี่เป็นอำนาจของการถวายสังฆทาน

**บทความบางส่วนจาก หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม : พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี